Barne- og ungdomsavdelingen

Randaberg Volleyball har en aktiv barne- og ungdomsavdeling med lag i mange årsklasser. 

Vi legger vekt på idrettsglede, og volleyball passer for alle som har lyst til å prøve seg. I tillegg til treninger i Randaberghallen, deltar barne- og ungdsomslagene på turneringer i hele regionen. 

Alle som ønsker å prøve volleyball er velkommen på treningene våre

For tiden har vi breddelag i aldersgruppene: 

JU 15 – jenter mellom 12 og 15 år
JU 17 – Jenter som ikke lenger spiller i JU15, under 17 år
GU 17 – Gutter mellom 13 og 17 år (med hovedvekt fra 14/15 år)

Turneringer
Sesongens terminplan, med oversikt over turneringer og andre aktiviteter i regionen finner du her, på Norges Volleyballforbunds hjemmesider.
Følg barne- og ungdomsavdelingen på Facebook for oppdateringer. 

Skroll til toppen