Styret

STYREMEDLEMMER

Styreleder Heidi Elisabeth Fossmark – Heidi.elisabeth.fossmark@schibsted.com

Nestleder og kasserer:  Jon Rønning –

jonro@online.no

Styremedlem Espen Sørbø – espen@acewt.com 

Styremedlem Tor Ragnar Gilje – tor.gilje@tryg.no

Styremedlem Stian Kolnes – stian.k.76@outlook.com

Styremedlem Tore Dahl – tore@friskluft.no 


Varamedlem Jan Bekkum – jan.bekkum@kleppnett.no

Varamedlem og materialforvalter Randi Sørbø

Skroll til toppen