Leder

Jon Rønning
Mobil: 90149075

Nestleder

Kirsten Kolnes
Mobil:
Epost:

Sekretær

Hanne Synnøve Tønnessen
Mobil: 
Epost: 

Kasserer

Ligo Regnskap

 

Styremedlemmer

Sportslig leder: Jon Rønning
Ungdoms leder: Hanne Taarland
Styremedlem: 
Styremedlem: Espen Sorbø
Styremedlem: Tor Ragnar Gilje
Styremedlem: Una Trkulja
Styremedlem:
1. Vararepresentant: 
2. Vararepresentant: 

Repr. fra elitelaget herrer: Ask Helland-Hansen
Repr. fra elitelaget damer: Listbeth Woie