Randaberg Volleyball

VI STØTTER «STAFETT FOR LIVET» I REGI AV KREFTFORENINGEN.

Volleyballen stiller som PARKERINGSVAKTER – SOM I FJOR.

SE PÅMELDINGSLINK – DENNE DUGNADEN INNGÅR I AVTALE OM DUGNADER I REGI AV VOLLEYBALLEN.

staffetforlivet ril