Randaberg Volleyball

Det innkalles til årsmøte i Randaberg Allianse IL Volleyball – mandag 19. mars 2018 kl 1800 i Randaberghallen.

Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styret senest 15. mars 2018.

Til behandling foreligger vanlige årsmøte saker.

Styret i Randaberg Volleyballklubb.