Randaberg Volleyballklubb er strålende fornøyd med å få LYSE med på laget. 

 

En treårig sponsoravtale med Lyse er historisk for klubben og vil gi oss økonomisk sikkerhet for å satse videre på vår sterkt voksende barne- og ungdomsavdeling og vårt damelag i Eliteserien.

 

Randaberg Volleyballklubb er en klubb der alt arbeid er basert på dugnad, med et bredt støtteapparat helt fra barne- og ungdomsavdelingen og opp til og med våre elitelag.

 

Randaberg Volleyballklubb er eneste klubb i regionen med 2 lag på øverste nivå.  Med Lyse som en vesentlig bidragsyter – vil dette gi oss muligheten til å bygge videre på arbeidet som er i gang med å få frem stadig flere lokale spillere i hele regionen som kan være med på å sette sitt preg på det ypperste som volleyball-Norge har å by på.

 

- Vi er imponert over damelaget i Randaberg Volleyballklubb sine prestasjoner.  Med deres innsats – i kombinasjon med det stadig økende engasjementet blant barn og ungdom – så blir klubben virkelig å regne med også i årene som kommer.  For Lyse er det stor stas å bli hovedsponsor for både elite og bredde i klubben, og vi gleder oss til samarbeidet som venter over de neste tre årene, sier sponsoransvarlig i Lyse, Cathrine Suttie.

 

Randaberg Volleyballklubb ser frem til samarbeidet med Lyse.  Det at en så vesentlig samfunnsaktør i vår region ser verdien av å støtte vår klubb gjør oss ydmyk.  Håpet fra vår side er at dette kan utløse et enda større engasjement for Volleyball og at enda flere lokale støttespillere vil bli med på vårt lag.