6-7. FEBR. SPORT1 

på meldings link: https://goo.gl/forms/C1EB74Nci81NiXzp1


Coop Klepp Årsmøte 16. MARS

på meldings link: https://goo.gl/forms/QAnLRFu8bb9ARkl02


21. – 22. – 23 . APRIL – LANDSBYRITTET OG LANDSBYLØPET - INKL VÅRMARKEN 

på meldings link: https://goo.gl/forms/bINecgEREQ09Si5K2


5. – 6. – 7. MAI – KONSERTEN VÅR – HER VIL VI TRENGE ALT SOM KAN KRYPE Å GÅ – gulvlegging og vakter

på meldings link: https://goo.gl/forms/2OS4DDmZ9WE4KFXL2


16. OG 18. MAI – HER VIL VI TRENGE ALLE  - FRA SVAKT ARBEIDSDYKTIGE TIL GULVLEGGERE OG TRUCK-FØRERE 

på meldings link: https://goo.gl/forms/pkfutKWgS271q39o1